Hakkımızda

Transit İşlemleri

İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşyanın gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasıdır.

Dikkatli bir yazım ve operasyon isteyen, GTİB kodlarının hassasiyetle belirlenmesi, çıkış ve varış gümrük noktalarında özenle takip edilmesi gereken bir operasyon süreci gerektirir. Yapılan beyan hatalarının CIF bedel üzerinden toplam mal değerinin 4 katı ile cezalandırılan bir beyan türüdür. Bu beyan türündeki riskleri göz ününde bulundurarak sadece bu operasyonlara yürüten Transit Servisimiz titizlikle süreçleri takip ederek cezaya mahal vermeden operasyonlarını yürütmektedir.

Uygunluk

Karayolu ile uluslararası eşya taşımacılığı yapılan taşıtların TIR Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak imal edildiğini gösteren ve Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından yetki verilen gümrük idarelerince iki yıl süreyle geçerli olmak üzere TIR Sözleşmesi ekinde yer alan örneğe uygun olarak düzenlenen belgedir.

Tır Karnesi kullanarak taşıma yapan Nakliye Şirketlerinin, yurt dışı seferlerinde araçlarında bulundurması zorunlu bir belgedir. 2 yıl geçerli olan ve her 2 yılda bir yenilenmesi gereken bir belgedir. Araç için ilk defa Uygunluk Belgesi alınması gerektiğinde Şirket merkezinin bulunduğu ildeki Gümrük İdaresinden alınması zorunludur. İlk Uygunluk Belgesi alındıktan sonraki yenilemelerde farklı illerdeki Gümrük İdarelerinden Uygunluk Belgesi alınabilmektedir. Araç satışı olduğu takdirde aracı satın alan şirket yeni Uygunluk Belgesi almak zorunluluğundadır. Eren Lojistik olarak Türkiye’ nin tüm Gümrük İdarelerinde Uygunluk Belgesi çıkartmaktayız.

Özet Beyan

Eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya eşyanın Gümrük Bölgesine taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi ve kurumlar tarafından verilen beyandır türüdür.

Her beyan türü gibi dikkat ve özenli bir şekilde yazılması gerekir, yazım işlemi 5 ila 30 dakika dakikadır, ancak hata yapıldığında hatanın düzeltilmesi 5 saat veya 2 gün sürebilir, bu nedenle hatasız yazılması süratli hizmetin temelini oluşturmaktadır. Eren Lojistik olarak bu riski müşterilerimiz için en aza indirgeyerek hata oranımızı  %0,01(binde bir)’lere düşürmüş durumdayız.

T1 ve T2 İşlemleri

Ortak Transit Rejimine taraf ülkelerin kendi aralarında yaptığı taşımaları kolaylaştırıcı, uluslararası taşıma yapabilmesini sağlayan ve tır karnesine alternatif bir belgesidir.

T1 ve T2 dikkatli bir yazım ve operasyon isteyen hassas bir işlemdir. Gümrük işlemleri tamamlanan bir aracın varış ülkesine ulaşana kadar bu belge ile taşıma yapmaktadır. Bu nedenle içerik bilgilerin doğru olması, çıkış kapısı, güzergah geçiş ülkeleri, varış gümrüğü gibi bilgilerin hatasız yazılmış olması çok önemlidir. Bu bilgilerin kısmen hatalı olması aracın varış ülkesine geç ulaşmasına neden olabilir. Bu durumda da taşınan yüklerin gecikmesi, müşteri memnuniyetsizliği ve termin gecikmelerine sebep olacaktır. Ayrıca bu gecikme yıllık sefer sayısı ortalamasına olumsuz etki edecektir. Bu bilinçle ve sorumlulukla rekabetin ve maliyet yönetiminin çok zor olduğunu biliyor ve müşterilerimize en süratli hizmeti alacaklarını taahhüt ediyoruz.

Gümrük Müşavirliği

İthalat ve ihracat yapan kişi ve kurumların gümrük beyannamelerini hazırlayan, gümrük işlemlerini icra eden, danışmanlık hizmeti verendir.

Uluslararası ticaret yapan kişi ve kurumların alımı yapılacak ürünlerin ülkemize ithalatı yapılmak istendiğinde o ürünün ithalatında bir yasak, damping, gözetim vs. olup olmadığı, GTİB, gümrük vergileri ve doğacak diğer maliyetler ile ilgili çalışmaların yapılması konularında danışmanlık hizmetleri gereklidir. Benzer şekilde İhracat yapmak isteyen kişi ve kurumların da, ihracat yönünde gerekli belge, sertifika vb. detayların aktarılması ve bununla birlikte gümrük süreçlerinin işleyiş ve sonlandırılması ile ilgili çalışmaların yapılması konusunda da danışmanlık hizmetleri gereklidir. Eren Lojistik olarak bedelsiz danışmanlık hizmetleri almaksızın Gümrük Müşavirliği Hizmetleri sunmaktayız.